Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:307

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2009/10:307

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2009/10:KU23 Säkerhetskopiors rättsliga status får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2 juni 2010

Per Westerberg

Ulf Christoffersson