Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:321

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2009/10:321

Riksrevisionens styrelse1

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2009/10:UbU20 Fokus på kunskap – kvalitet i den högre utbildningen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 3 juni 2010

Per Westerberg

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2009/10:320 till Utbildningsdepartementet