Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:322

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2009/10:322

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2009/10:UbU22 Bidragsvillkor för fristående verksamheter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 3 juni 2010

Per Westerberg

Ulf Christoffersson