Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:323

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2009/10:323

Regeringen

Jordbruksdepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2009/10:MJU22 Fiskeripolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 3 juni 2010

Birgitta Sellén

Ulf Christoffersson