Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:324

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2009/10:324

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2009/10:KU37 Regionalt utvecklingsansvar i vissa län får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 3 juni 2010

Birgitta Sellén

Ulf Christoffersson