Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:325

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2009/10:325

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2009/10:NU23 Förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 3 juni 2010

Birgitta Sellén

Ulf Christoffersson