Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:370

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2009/10:370

Regeringen

Utbildningsdepartementet1

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2009/10:UbU21 Ny skollag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 22 juni 2010

Per Westerberg

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2009/10:371 till Integrations- och jämställdhetsdepatementet