Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:382

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2009/10:382

Nordiska rådets svenska delegation1

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2009/10:UU19 Nordiskt samarbete får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 juni 2010

Per Westerberg

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2009/10:381 till Utrikesdepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.