Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:386

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2009/10:386

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2009/10:CU31 Ändring i lagen om alkoholutandningsprov får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 juni 2010

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.