Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:388

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2009/10:388

Riksrevisionens styrelse1

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2009/10:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 juni 2010

Per Westerberg

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2009/10:387 till Finansdepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.