Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2010/11:303

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2010/11:303

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2010/11:FiU37 Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 juni 2011

Per Westerberg

Ulf Christoffersson