Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2010/11:310

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2010/11:310

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2010/11:FiU36 Förlängd tillgänglighetsperiod för krediten till Island får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 juni 2011

Per Westerberg

Ulf Christoffersson