Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2010/11:311

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2010/11:311

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2010/11:UbU18 Ökad flexibilitet och förbättrad återbetalning inom studiestödssystemet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 juni 2011

Per Westerberg

Ulf Christoffersson