Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2010/11:323

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2010/11:323

Riksrevisionen1

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2010/11:FiU33 Årsredovisning för staten 2010 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 22 juni 2011

Per Westerberg

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2010/11:322 till Finansdepartementet