Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2011/12:282

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2011/12:282

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2011/12:FiU21 Vårändringsbudget för 2012 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 juni 2012

Per Westerberg

Claes Mårtensson