Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2011/12:287

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2011/12:287

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2011/12:JuU11 It-stödet i rättskedjan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 juni 2012

Per Westerberg

Claes Mårtensson