Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2011/12:287

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2011/12:287

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2011/12:JuU11 It-stödet i rättskedjan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 juni 2012

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.