Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2011/12:288

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2011/12:288

Regeringen

Justitiedepartementet1

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2011/12:JuU26 Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 juni 2012

Per Westerberg

Claes Mårtensson


[1]

Riksdagsskrivelse 2011/12:289 till Näringsdepartementet