Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2011/12:295

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2011/12:295

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2011/12:SkU20 Redovisning av skatteutgifter 2012 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 juni 2012

Per Westerberg

Claes Mårtensson