Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:22

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: FÖRSVARETS FÖRMÅGA

RiR 2013:22

Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser

FÖRSVARSMAKTENS FÖRMÅGA TILL UTHÅLLIGA INSATSER

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: FÖRSVARETS FÖRMÅGA

TILL RIKSDAGEN

DATUM:
2013-12-09

DNR:
31-2012-0189

RIR 2013:22

Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m följande granskningsrapport över effektivitetsrevision:

Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser

Riksrevisionen har granskat Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser.

Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport.

Företrädare för Försvarsmakten och Regeringskansliet har fått tillfälle att faktagranska och i övrigt lämna synpunkter på utkast till slutrapport.

Rapporten innehåller
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida