It-relaterad brottslighet – polis och åklagare kan bli effektivare

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:21

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN

RiR 2015:21

It-relaterad
brottslighet

– polis och åklagare kan bli effektivare

IT-RELATERAD
BROTTSLIGHET – POLIS OCH ÅKLAGARE KAN BLI EFFEKTIVARE

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN

TILL RIKSDAGEN

DATUM:
2015-12-04

DNR:
31-2014-0837

RIR 2015:21

Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m följande granskningsrapport över effektivitetsrevision:

It-relaterad
brottslighet – polis och åklagare kan bli effektivare

Riksrevisionen har granskat om Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten har beredskap för att ändamålsenligt och effektivt handlägga och utreda
it-relaterade
brott. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport.

Företrädare
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.