Regeringens hantering av risker i statliga bolag

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:15

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN

RiR 2015:15

Regeringens hantering av risker i statliga bolag

REGERINGENS HANTERING AV RISKER I STATLIGA BOLAG

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN

TILL RIKSDAGEN

DATUM:
2015-06-05

DNR:
31-2014-1203

RIR 2015:15

Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m följande granskningsrapport över effektivitetsrevision:

Regeringens hantering av risker i statliga bolag

Riksrevisionen har granskat om regeringen har säkerställt att riskhanteringen i de statliga bolagen är ändamålsenlig för staten. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport.

Företrädare för Näringsdepartementet har fått tillfälle att faktagranska och i övrigt lämna synpunkter på utkast
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida