Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:11 Tisdag 2012-11-20 kl. 11:00

Tisdag 2012-11-20 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:11
Datum och tid: 2012-11-20 11:00
Plats: RÖ 5-38


1. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (AU2y)
Justering
Yttr. till KU
Föredragande: LD

2. Forskning och innovation
Fråga om yttrande till UbU samt ev. föredragning
Prop. 2012/13:30 och motioner
Föredragande: EMD

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. EU-frågor

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 27 november 2012 kl. 11.00

Bilagor


Sammanträdesplan
Punkt 1 Utkast till yttrande AU2y
Punkt 2 Föredragnings-PM
Punkt 3 Protokoll 2012/13:10 (skickas endast elektroniskt)