Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:7 Tisdag 2012-11-06 kl. 11:00

Tisdag 2012-11-06 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:7
Datum och tid: 2012-11-06 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Behandling av personuppgifter vid IFAU (AU4)
Justering
Prop. 2011/12:176 och motion
Föredragande: CH

2. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen - hösten 2012
Fråga om yttrande till KU samt ev. föredragning
Föredragande: LD

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. EU-frågor

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 8 november 2012 kl. 10.00

Bilagor


Sammanträdesplan
Punkt 1 Utkast till betänkande 2012/13:AU4
Punkt 2 Föredragnings-PM
Punkt 3 Protokoll 2012/13:6 (skickas endast elektroniskt)