Justitieutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:11 Tisdag 2012-11-20 kl. 11:00

Tisdag 2012-11-20 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2012/13:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:11
Datum och tid: 2012-11-20 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Besök av generaldirektören Barbro Thorblad, Domstolsverket

2. Protokollsjustering

3. Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet (JuU5)
Justering
Proposition 2011/12:171 och motion
Föredragande: CB

4. Mottagande av motion
Omedelbar justering
Motion 2012/13:Ju402 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 10 från civilutskottet
Föredragande: LG

5. EU-frågor

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde tisdagen den 27 november 2012 kl. 11.00.

Bilagor-
Protokoll 2012/13:10
Utkast till utskottets betänkande 2012/13:JuU5
Motion 2012/13:Ju402 av Maria Ferm m.fl (MP) yrkande 10

Särskilda kallelser och föredragningslistor

Särskilda kallelser och föredragningslistor talar om när konstitutionsutskottet, KU, sammanträder för att behandla de granskningsärenden som initierats efter ledamöternas KU-anmälningar. I dokumenten står det även vilka ärenden KU ska ta upp.