Justitieutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:12 Tisdag 2012-11-27 kl. 11:00

Tisdag 2012-11-27 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2012/13:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:12
Datum och tid: 2012-11-27 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Protokollsjustering

2. Budgetbetänkandet (JuU1)
Preliminär justering
Prop. 2012/13:1 och motioner
Föredragande: LG, AB

3. EU-frågor

4. Inkomna skrivelser

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde torsdagen den 29 november 2012 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 2012/13:11
Utkast till betänkande 2012/13:JuU1

Särskilda kallelser och föredragningslistor

Särskilda kallelser och föredragningslistor talar om när konstitutionsutskottet, KU, sammanträder för att behandla de granskningsärenden som initierats efter ledamöternas KU-anmälningar. I dokumenten står det även vilka ärenden KU ska ta upp.