Justitieutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:3 Tisdag 2012-10-16 kl. 11:00

Tisdag 2012-10-16 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2012/13:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:3
Datum och tid: 2012-10-16 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Besök av riksåklagaren Anders Perklev

2. Protokollsjustering

3. Resningsförfarandet i brottmål - återupptagande av förundersökning och rätt till biträde (JuU3)
Justering
Proposition 2011/12:156 och motioner
Föredragande: AB

4. Ramen för utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Fråga om yttrande till FiU
Prop. 2012/13:1 del 1, utgiftsområde 4 och motioner
Föredragande: LG, AB

5. Höständringsbudgeten för 2012
Fråga om yttrande till FiU
Prop. 2012/13:2
Föredragande: LG

6. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om yttrande till KU
Föredragande: MK

7. EU-frågor

8. Inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde torsdagen den 18 oktober 2012 kl. 10.00.

Bilagor


-
Protokoll 2012/13:2
Utkast till betänkande 2012/13:JuU3
PM samt utdrag ur propositionen och motioner
PM samt utdrag ur propositionen
PM samt protokollsutdrag och PM från KU


----------------

Arbetsplan

Särskilda kallelser och föredragningslistor

Särskilda kallelser och föredragningslistor talar om när konstitutionsutskottet, KU, sammanträder för att behandla de granskningsärenden som initierats efter ledamöternas KU-anmälningar. I dokumenten står det även vilka ärenden KU ska ta upp.