Justitieutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:6 Torsdag 2012-10-25 kl. 10:00

Torsdag 2012-10-25 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2012/13:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:6
Datum och tid: 2012-10-25 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Besök av generaldirektören Nils Öberg, Kriminalvården

2. Protokollsjustering

3. Att hantera brottmål effektivt (JuU2)
Justering
Skrivelse 2011/12:135 och motioner
Föredragande: LG

4. Utkast till rådsslutsatser om våld mot kvinnor inom Pekinguppföljningen
Förslag om överläggning. Omedelbar justering
Föredragande: LS

5. EU-frågor

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde tisdagen den 6 november 2012 kl. 11.00.

Bilagor


-
Protokoll 2011/12:5
Utkast till betänkande 2012/13:JuU2

- - -
Utredningar m.m. inom justitieutskottets beredningsområde

Särskilda kallelser och föredragningslistor

Särskilda kallelser och föredragningslistor talar om när konstitutionsutskottet, KU, sammanträder för att behandla de granskningsärenden som initierats efter ledamöternas KU-anmälningar. I dokumenten står det även vilka ärenden KU ska ta upp.