Justitieutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:8 Torsdag 2012-11-08 kl. 10:00

Torsdag 2012-11-08 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2012/13:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:8
Datum och tid: 2012-11-08 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Information från regeringen om sekretess hos Säpo, justitieminister Beatrice Ask

2. Protokollsjustering

3. Budgeten; motioner utan anslagspåverkan (JuU1)
Beredning
Proposition 2012/13:1 och motioner
Föredragande: LG, AB

4. EU-frågor

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde tisdagen den 13 november 2012 kl. 11.00.

Bilagor


-
Protokoll 2012/13:7
PM, recit och motionshäften

Särskilda kallelser och föredragningslistor

Särskilda kallelser och föredragningslistor talar om när konstitutionsutskottet, KU, sammanträder för att behandla de granskningsärenden som initierats efter ledamöternas KU-anmälningar. I dokumenten står det även vilka ärenden KU ska ta upp.