Justitieutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:9 Tisdag 2012-11-13 kl. 11:00

Tisdag 2012-11-13 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2012/13:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:9
Datum och tid: 2012-11-13 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Besök av rikspolischefen Bengt Svenson

2. Protokollsjustering

3. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (JuU1y)
Justering
Yttrande till KU
Föredragande: MK

4. Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet (JuU5)
Fortsatt beredning
Proposition 2011/12:171 och motion
Föredragande: CB

5. Forskning och innovation
Fråga om yttrande till utbildningsutskottet
Proposition 2012/13:30
Föredragande: AB

6. EU-frågor

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde torsdagen den 15 november 2012 kl. 10.00.

Bilagor


-
Protokoll 2012/13:8
Utkast till yttrande 2012/13:JuU1y
Yttrande från socialutskottet 2012/13:SoU2y
PM, protokollsutdrag från UbU och proposition 2012/13:30

---
PM ledamotsadm. Folk och Försvar 2013

Särskilda kallelser och föredragningslistor

Särskilda kallelser och föredragningslistor talar om när konstitutionsutskottet, KU, sammanträder för att behandla de granskningsärenden som initierats efter ledamöternas KU-anmälningar. I dokumenten står det även vilka ärenden KU ska ta upp.