Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

Särskild kallelse- och föredragningslista 2016/17:44 Torsdag 2017-05-18 kl. 08:30

Torsdag 2017-05-18 kl. 08:30

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:44


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:44
Datum och tid: 2017-05-18 08:30
Plats: RÖ7-08

1. Anmälningar

2. Överklagande av strandskyddsärende - G23
Beredning
Föredragande: CR

3. Regeringens beslut om statens kommande investering i Nobel Center i Stockholm - G25
Beredning
Föredragande: JJ

4. Kultur- och demokratiministerns hantering av den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism - G10
Beredning
Föredragande: JG

5. Utrikesminister Margot Wallströms hantering av säkerhetsrådskampanjen - G6
Beredning
Föredragande: HH

6. Statsministerns efterlevnad av konstitutionsutskottets uttalande vad gäller tidigare statsråds medverkan i utskottets granskning - G13
Beredning
Föredragande: HH

7. Dåvarande migrationsministerns uttalande om uppehålls-
tillstånd för lokalanställda tolkar i Afghanistan - G27
Beredning
Föredragande: HH

8. Migrationsministerns samråd med EU-nämnden angående svensk ståndpunkt rörande kommissionens meddelande "En reform av det gemensamma asylsystemet och ökade möjligheter till laglig inresa till Europa" - G33
Beredning
Föredragande: HH

9. Kultur- och demokratiministerns agerande i Europeiska unionens ministerråd - G34
Beredning
Föredragande: HH

10. Utrikesminister Margot Wallströms relation till ett fackförbund - G1-2
Beredning
Föredragande: LW

11. Försvarsminister Peter Hultqvists inblandning i ärende rörande den militära stiftelsen MHS-Bostäder - G4
Beredning
Föredragande: LW

12. Före detta regeringens utövande av ägandet i Nordea avseende etik i kundverksamheten - G5
Beredning
Föredragande: LW

13. Regeringens uttalande om att den varit förhindrad att stoppa försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet - G11
Beredning
Föredragande: LW

14. Granskning av den tidigare regeringens hantering av ett brev från EU:s industrikommissionär - G15
Beredning
Föredragande: LW

15. Försvarsministerns information om en ubåtsbeställning - G7
Beredning
Föredragande: ACB

16. Fråga om försök att påverka programinnehållet i Sveriges Television - G8
Beredning
Föredragande: ACB

17. Inrikesministerns uttalanden efter överläggning i riksdagen om en europeisk gränsbevakning - G9
Beredning
Föredragande: ACB

18. Användningen av Utrikesdepartementets twitterkonto i anslutning till en omröstning i kammaren - G14
Beredning
Föredragande: ACB

19. Statsministerns användning av ordet diktatur - G21
Beredning
Föredragande: ACB

20. Statsministerns uttalanden om Sverigedemokraterna - G22
Beredning
Föredragande: ACB

21. Justitie- och migrationsministerns uttalande om rikspolischefen - G16
Beredning
Föredragande: AB

22. Kulturministerns debattartikel om reklamskatten - G30
Beredning
Föredragande: AB

Bilagor


1. Förslag till disposition och rubriker
2. Utkast (delas under onsdag)
3-13. Utkast
14. Utkast, skrivelse från Catharina Elmsäter-Svärd
15. Tidigare utsänd recit, skrivelse från Regeringskansliet
(delas under onsdag)
16-17. Utkast (delas under onsdag)
18. Tidigare utsänt utkast
19-20. Utkast (delas under onsdag)
21-22. Utkast