Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

Särskild kallelse- och föredragningslista 2016/17:46 Torsdag 2017-06-01 kl. 08:30

Torsdag 2017-06-01 kl. 08:30

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:46


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:46
Datum och tid: 2017-06-01 08:30
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Granskningsbetänkande (KU20)
Preliminär justering

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2016/17:45
3. – Utkast (ej elektroniskt)
– Granskningsärende 7 delas under onsdag (ej elektroniskt)