Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

Särskild kallelse- och föredragningslista 2016/17:49 Tisdag 2017-06-20 kl. 11:00

Tisdag 2017-06-20 kl. 11:00

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:49


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:49
Datum och tid: 2017-06-20 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Höstens granskning

Bilagor


1. Protokoll 2016/17:48
3. Tidigare utdelad kansliPM