Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

Särskild kallelse- och föredragningslista 2016/17:50 Torsdag 2017-08-17 kl. 11:30

Torsdag 2017-08-17 kl. 11:30

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:50


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:50
Datum och tid: 2017-08-17 11:30
Plats: RÖ7-08

1. Anmälningar

2. Regeringens agerande i samband med Transportstyrelsens IT-upphandling – G41 och 44
Beredning
Föredragande: PN

3. Förra regeringens agerande i fråga om Transportstyrelsens IT-upphandling – G42–43
Beredning
Föredragande: PN

Bilagor


1. Granskningsanmälningar, kansliPM
2–3. KansliPM