Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

Särskild kallelse- och föredragningslista 2017/18:2 Torsdag 2017-09-21 kl. 09:00

Torsdag 2017-09-21 kl. 09:00

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2017/18:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:2
Datum och tid: 2017-09-21 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Regeringens hantering av trepartsmöten i EU
Föredragande: JJ

4. Kommittéväsendet
Föredragande: ACB

5. Vissa förvaltningsärenden
Föredragande: LL

6. Förra regeringens agerande i fråga om Transportstyrelsens IT-upphandling – G10–11
Beredning
Föredragande: LW

7. Regeringens agerande i samband med Transportstyrelsens IT-upphandling – G9 och 12
Beredning
Föredragande: LW

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2017/18:1
3–6. KansliPM
7. Handlingar från Statens ansvarsnämnd, kansliPM,
tidslinje, tidningsartiklar (endast elektroniskt)

Särskilda kallelser och föredragningslistor

Särskilda kallelser och föredragningslistor talar om när konstitutionsutskottet, KU, sammanträder för att behandla de granskningsärenden som initierats efter ledamöternas KU-anmälningar. I dokumenten står det även vilka ärenden KU ska ta upp.