Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

Särskild kallelse- och föredragningslista 2017/18:8 Tisdag 2017-11-07 kl. 11:00

Tisdag 2017-11-07 kl. 11:00

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2017/18:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:8
Datum och tid: 2017-11-07 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Sekretessmarkeringar hos Utrikesdepartementet
Beredning
Föredragande: JFG

4. Myndighetsstyrelser och insynsråd
Beredning
Föredragande: LW

5. Utnämningsmakten
Beredning
Föredragande: JD

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2017/18:7
2. Granskningsanmälningar
3–5. Skrivelse från Regeringskansliet

Särskilda kallelser och föredragningslistor

Särskilda kallelser och föredragningslistor talar om när konstitutionsutskottet, KU, sammanträder för att behandla de granskningsärenden som initierats efter ledamöternas KU-anmälningar. I dokumenten står det även vilka ärenden KU ska ta upp.