Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

Särskild kallelse- och föredragningslista 2018/19:20 Tisdag 2019-02-26 kl. 11:00

Tisdag 2019-02-26 kl. 11:00

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:20
Datum och tid: 2019-02-26 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Dåvarande miljöministerns uttalanden om Svenskt flyg – G2–3
Beredning
Föredragande: JD

4. Dåvarande kultur- och demokratiministerns uttalanden i samband med en nedlagd polisutredning – G5
Beredning
Föredragande: JJ

5. Regeringens hantering av risker för oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna – G13
Beredning
Föredragande: JJ

6. Förflyttningen av Försäkringskassans generaldirektör – G8
Beredning
Föredragande: KÖ

7. Utrikesdepartementets hantering av en utvärdering av säkerhetsrådskampanjen – G4
Beredning
Föredragande: JFG

8. Anskaffning av ett luftvärnssystem – G11
Beredning
Föredragande: ACB

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2018/19:19
3-6. Skrivelse från Regeringskansliet
7. Skrivelse från Regeringskansliet, kansliPM
8. Skrivelse från Regeringskansliet (delas delvis vid sammanträdet)