Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

Särskild kallelse- och föredragningslista 2018/19:27 Torsdag 2019-04-04 kl. 09:00

Torsdag 2019-04-04 kl. 09:00

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:27
Datum och tid: 2019-04-04 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Dåvarande kultur- och demokratiministerns uttalanden i samband med en nedlagd polisutredning – G5
Beredning
Föredragande: JJ

4. Regeringens beredning av förslag om en ny möjlighet till uppehållstillstånd – G7
Beredning
Föredragande: ACB

5. Regeringens styrning av Svenska kraftnät – G15
Beredning
Föredragande: LW

Lokal: Skandiasalen, N3-04
Kl. 10.00
6. Utfrågning med justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Regeringens beredning av förslag om en ny möjlighet till uppehållstillstånd – G7

Kl. 11.00
7. Utfrågning med f.d. generaldirektör Mikael Odenberg
Regeringens styrning av Svenska kraftnät – G15

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2018/19:26
2. Granskningsanmälan
3-5. Skrivelse från Regeringskansliet