Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

Särskild kallelse- och föredragningslista 2018/19:28 Måndag 2019-04-08 kl. 13:00

Måndag 2019-04-08 kl. 13:00

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:28
Datum och tid: 2019-04-08 13:00
Plats: Skandiasalen, N3-04

1. Utfrågning med f.d. statsråd Heléne Fritzon
Regeringens beredning av förslag om en ny möjlighet till uppehållstillstånd – G7

Kl. 14.00
2. Utfrågning med f.d. statssekreterare Agneta Karlsson
Förflyttningen av Försäkringskassans generaldirektör – G8

Kl. 15.15
3. Utfrågning med f.d. generaldirektör Ulla Sandborgh
Regeringens styrning av Svenska kraftnät – G15


Bilagor


1. Uppteckning från utfrågning med Morgan Johansson (delas elektroniskt under fredagen)
3. Uppteckning från utfrågning med Mikael Odenberg (delas elektroniskt under fredagen)