Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

Särskild kallelse- och föredragningslista 2018/19:29 Tisdag 2019-04-09 kl. 11:00

Tisdag 2019-04-09 kl. 11:00

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:29
Datum och tid: 2019-04-09 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Utrikesdepartementets hantering av en utvärdering av säkerhetsrådskampanjen – G4
Beredning
Föredragande: JFG

4. Regeringens hantering av risker för oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna – G13
Beredning
Föredragande: JJ

5. Dåvarande bostadsministerns uttalande gällande Lidingö kommuns tillämpning av lag – G6
Beredning
Föredragande: EL

6. Kultur- och demokratiministerns hantering av filmstöd – G9
Beredning
Föredragande: JFG

7. Anskaffning av ett luftvärnssystem – G11
Beredning
Föredragande: ACB

8. Regeringens agerande i fråga om tillsättandet av chefen för ledningsstabens totalförsvarsavdelning – G1
Beredning
Föredragande: JD

9. Dåvarande miljöministerns uttalanden om Svenskt flyg – G2–3
Beredning
Föredragande: JD

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2018/19:27
3. Skrivelse från Anders Lidén (delas elektroniskt under fredagen)
4. Skrivelse från Frank Belfrage
5–9. Recit