Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

Särskild kallelse- och föredragningslista 2018/19:30 Torsdag 2019-04-11 kl. 08:30

Torsdag 2019-04-11 kl. 08:30

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:30
Datum och tid: 2019-04-11 08:30
Plats: Skandiasalen, N3-04

1. Utfrågning med utrikesminister Margot Wallström
Utrikesdepartementets hantering av en utvärdering av säkerhetsrådskampanjen – G4

Regeringens hantering av risker för oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna – G13

Utrikesministerns uttalanden om Storbritanniens utträde ur EU – G18

Kl. 10.30
2. Utfrågning med näringsminister Ibrahim Baylan
Regeringens styrning av Svenska kraftnät – G15

Lokal: RÖ7-08
3. Justering av protokoll

4. Anmälningar

5. Förflyttningen av Försäkringskassans generaldirektör – G8
Beredning
Föredragande: KÖ

Bilagor


2. Uppteckning från utfrågning med Ulla Sandborgh
3. Särskilt protokoll 2018/19:35
5. KansliPM delas under onsdagen