Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

Särskild kallelse- och föredragningslista 2018/19:32 Torsdag 2019-04-25 kl. 08:30

Torsdag 2019-04-25 kl. 08:30

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:32
Datum och tid: 2019-04-25 08:30
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

Lokal: Skandiasalen, N3-04
Kl. 10.00
3. Utfrågning med statsråd Annika Strandhäll
Förflyttningen av Försäkringskassans generaldirektör – G8

Kl. 11.00

4. Utfrågning med försvarsminister Peter Hultqvist
Försvarsministerns agerande och kunskap om en pressekreterares nära band till försvarsindustrin – G14


Bilagor


1. Särskilt protokoll 2018/19:31
3. E-brev från Socialdepartementet

Särskilda kallelser och föredragningslistor

Särskilda kallelser och föredragningslistor talar om när konstitutionsutskottet, KU, sammanträder för att behandla de granskningsärenden som initierats efter ledamöternas KU-anmälningar. I dokumenten står det även vilka ärenden KU ska ta upp.