Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

Särskild kallelse- och föredragningslista 2018/19:33 Fredag 2019-04-26 kl. 14:00

Fredag 2019-04-26 kl. 14:00

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:33
Datum och tid: 2019-04-26 14:00
Plats: Andrakammarsalen

1. Offentlig utfrågning med statsminister Stefan Löfven

Regeringens beredning av förslag om en ny möjlighet till uppehållstillstånd – G7

Regeringens styrning av Svenska kraftnät – G15

Utrikesministerns uttalanden om Storbritanniens utträde ur EU – G18


Bilagor