Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

Särskild kallelse- och föredragningslista 2018/19:34 Torsdag 2019-05-02 kl. 09:00

Torsdag 2019-05-02 kl. 09:00

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:34
Datum och tid: 2019-05-02 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Förflyttningen av Försäkringskassans generaldirektör – G8
Beredning
Föredragande: KÖ

4. Regeringens beredning av förslag om en ny möjlighet till uppehållstillstånd – G7
Beredning
Föredragande: ACB

5. Försvarsministerns agerande och kunskap om en pressekreterares nära band till försvarsindustrin – G14
Beredning
Föredragande: KD

6. Regeringens styrning av Svenska kraftnät – G15
Beredning
Föredragande: LW

7. Utrikesministerns uttalanden om Storbritanniens utträde ur EU – G18
Beredning
Föredragande: MM

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2018/19:32 och 2018/19:33
2. Uppteckningar från utfrågning med Annika Strandhäll, Peter Hultqvist respektive Stefan Löfven
3–7. Recit