Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

Särskild kallelse- och föredragningslista 2018/19:35 Måndag 2019-05-06 kl. 10:00

Måndag 2019-05-06 kl. 10:00

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:35
Datum och tid: 2019-05-06 10:00
Plats: Se kallelse 2018/19:42, bilaga under punkt 1

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Genomgång av vårens granskningsärenden

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2018/19:34
2. Mall, tidigare pressmeddelande
3. – Ärendelista
– Utkast, kansliPM