Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

Särskild kallelse- och föredragningslista 2018/19:36 Torsdag 2019-05-09 kl. 09:00

Torsdag 2019-05-09 kl. 09:00

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:36
Datum och tid: 2019-05-09 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Dåvarande bostadsministerns uttalande gällande Lidingö kommuns tillämpning av lag – G6
Beredning
Föredragande: EL

4. Regeringens beredning av förslag om en ny möjlighet till uppehållstillstånd – G7
Beredning
Föredragande: ACB

5. Dåvarande miljöministerns uttalanden om Svenskt flyg – G2–3
Beredning
Föredragande: JD

6. Försvarsministerns agerande och kunskap om en pressekreterares nära band till försvarsindustrin – G14
Beredning
Föredragande: KD

7. Utrikesministerns uttalanden om Storbritanniens utträde ur EU – G18
Beredning
Föredragande: MM

8. Utrikesdepartementets hantering av en utvärdering av säkerhetsrådskampanjen – G4
Beredning
Föredragande: JFG

9. Förflyttningen av Försäkringskassans generaldirektör – G8
Beredning
Föredragande: KÖ

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2018/19:35
3–9. Utkast

Särskilda kallelser och föredragningslistor

Särskilda kallelser och föredragningslistor talar om när konstitutionsutskottet, KU, sammanträder för att behandla de granskningsärenden som initierats efter ledamöternas KU-anmälningar. I dokumenten står det även vilka ärenden KU ska ta upp.