Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

Särskild kallelse- och föredragningslista 2018/19:37 Tisdag 2019-05-14 kl. 11:00

Tisdag 2019-05-14 kl. 11:00

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:37
Datum och tid: 2019-05-14 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Utrikesdepartementets hantering av en utvärdering av säkerhetsrådskampanjen – G4
Beredning
Föredragande: JFG

4. Förflyttningen av Försäkringskassans generaldirektör – G8
Beredning
Föredragande: KÖ

5. Försvarsministerns agerande och kunskap om en pressekreterares nära band till försvarsindustrin – G14
Beredning
Föredragande: KD

6. Utrikesministerns uttalanden om Storbritanniens utträde ur EU – G18
Beredning
Föredragande: MM

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2018/19:36
3. Utkast
4. Tidigare utsänt material, kansliPM (delas elektroniskt under fredagen)
5-6. Utkast

Särskilda kallelser och föredragningslistor

Särskilda kallelser och föredragningslistor talar om när konstitutionsutskottet, KU, sammanträder för att behandla de granskningsärenden som initierats efter ledamöternas KU-anmälningar. I dokumenten står det även vilka ärenden KU ska ta upp.