Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

Särskild kallelse- och föredragningslista 2018/19:38 Torsdag 2019-05-16 kl. 09:00

Torsdag 2019-05-16 kl. 09:00

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:38
Datum och tid: 2019-05-16 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Utrikesdepartementets hantering av en utvärdering av säkerhetsrådskampanjen – G4
Beredning
Föredragande: JFG

4. Förflyttningen av Försäkringskassans generaldirektör – G8
Beredning
Föredragande: KÖ

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2018/19:37
2. Förslag till disposition och rubriker, mall
3-4. Utkast

Särskilda kallelser och föredragningslistor

Särskilda kallelser och föredragningslistor talar om när konstitutionsutskottet, KU, sammanträder för att behandla de granskningsärenden som initierats efter ledamöternas KU-anmälningar. I dokumenten står det även vilka ärenden KU ska ta upp.