Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

Särskild kallelse- och föredragningslista 2018/19:39 Tisdag 2019-05-28 kl. 10:30

Tisdag 2019-05-28 kl. 10:30

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:39
Datum och tid: 2019-05-28 10:30
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Granskningsbetänkande (KU20)
Preliminär justering delvis

4. Förflyttningen av Försäkringskassans generaldirektör – G8
Beredning
Föredragande: KÖ

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2018/19:38
3. Utkast (delas inte elektroniskt)
4. Handling från Regeringskansliet, utkast (delas inte elektroniskt)