Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

Särskild kallelse- och föredragningslista 2018/19:39 Tisdag 2019-05-28 kl. 10:30

Tisdag 2019-05-28 kl. 10:30

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:39
Datum och tid: 2019-05-28 10:30
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Granskningsbetänkande (KU20)
Preliminär justering delvis

4. Förflyttningen av Försäkringskassans generaldirektör – G8
Beredning
Föredragande: KÖ

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2018/19:38
3. Utkast (delas inte elektroniskt)
4. Handling från Regeringskansliet, utkast (delas inte elektroniskt)

Särskilda kallelser och föredragningslistor

Särskilda kallelser och föredragningslistor talar om när konstitutionsutskottet, KU, sammanträder för att behandla de granskningsärenden som initierats efter ledamöternas KU-anmälningar. I dokumenten står det även vilka ärenden KU ska ta upp.