Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

Särskild kallelse- och föredragningslista 2018/19:43 Tisdag 2019-06-11 kl. 11:00

Tisdag 2019-06-11 kl. 11:00

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:43


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:43
Datum och tid: 2019-06-11 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Höstens granskning

Bilagor


1. Särskilda protokoll 2018/19:41 och 2018/19:42
3. KansliPM