Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

Särskild kallelse- och föredragningslista 2019/20:18 Tisdag 2019-12-17 kl. 10:30

Tisdag 2019-12-17 kl. 10:30

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:18
Datum och tid: 2019-12-17 10:30
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning (KU10)
Justering
Föredragande: SS, JJ, ACB, KD, LW, JFG, JD

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2019/20:17
2. Granskningsanmälan
3. Förslag